رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان نامه آقای دکتر بهزاد غضنفری

جلسه دفاع آقای دکتر بهزاد غضنفری دستیار فوق تخصص قلب کودکان با عنوان " بررسی واکنش عروقی و سفتی شریانی در کودکان با درگیری سندرم التهابی چند سیستمی (MISC) به دنبال عفونت کووید19مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1401" مصوب مرکز تحقیقات قلب کودکان در روز 3 شنبه 18 اردیبهشت ماه 1403 به راهنمایی آقای دکتر علیرضا احمدی و آقای دکتر محمد رضا صبری برگزار شد.