رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش های پژوهشی

1- تشخیص زودرس و درمان انواع بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان، کودکان و نوجوانان
2- ثبت بیماری های مادرزادی قلبی با عنوان PROVE/CHD
3-  کاربرد اکوکاردیوگرافی در تکنیک های تشخیصی و درمانی در بیماری های قلبی کودکان (اکو جنین)
4- بررسی انواع مداخلات درمانی (اینترونشن/ جراحی) در بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان، کودکان و نوجوانان
5- بررسی عوارض مداخلات درمانی (اینترونشن/ جراحی) در بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان، کودکان و نوجوانان
6- بررسی عوارض دارویی در بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان، کودکان و نوجوانان
7- بررسی راهکارهای تشخیصی و درمانی فشار خون ریوی در نوزادان، کودکان و نوجوانان
8- بررسی درمان های دارویی جدید در فشار خون ریوی و نارسایی قلبی نوزادان، کودکان و نوجوانان
9- اصلاح سبک زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی در بیماری های مادرزادی قلبی
10- تدوین راهنمای بالینی در زمینه  غربالگری و تشخیص زودرس بیماری های مادرزادی قلبی  از بدو تولد تا سن پیش دبستانی
11- بررسی بیماری های قلبی اکتسابی (میوکاردیت، کاوازاکی، کووید 19 و  ...)
12- بررسی و کنترل عوامل خطر ساز بیماری های قلبی و عروقی در کودکان و نوجوانان
13 -بررسی سندروم متابولیک (اضافه وزن و چاقی، افزایش فشار خون، هیپر لیپیدمی و ...) و عوامل خطر آن در بیماری های قلبی کودکان و نوجوانان
14- کنترل و پیشگیری از اضافه وزن، چاقی، پرفشاری خون و اصلاح سبک زندگی در کودکان و نوجوانان
15- بررسی خود مراقبتی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سنکوپ
16- مشارکت در تدوین دستورالعمل های کشوری در زمینه بیماری های قلبی کودکان (هیپرلیپیدمی، هیپرتانسیون و ...)
17- طراحی اپلیکیشن های سلامت در زمینه بیماری های قلب کودکان برای تلفن همراه

فایل PDF